برند سازی

برند سازی
برند سازی

 

برند – برندینگ – برند سازی Brand – Branding با نام تجاری

خود صادق باشید. اگر وعده برند خود را تحویل ندهید ،

مشتریان به شما باز نمی گردند – یا شما را به شخص دیگری ارجاع می دهند.

مقاوم باش. من این نکته را فقط به این دلیل قرار دادم

که تمام موارد فوق را شامل شود و مهمترین نکته ای است

که می توانم به شما بدهم. اگر نتوانید این کار را انجام دهید ،

تلاش های شما برای ایجاد یک برند با شکست روبرو خواهد شد