تجهیزات ارت و حفاظت در برابر صاعقه

 

 

Earthing system-ارت و صاعقه گیرهای آموج فزایند

صاعقه گيرهای پسيو ازنوع ميله ساده ، سيم های هوايی ، فقس فارادی می باشد که

کاربردی ترين آنها برای یک ايستگاه مخابراتی ، ميله ساده (Simple Rod)   می باشد که برروی دکل مخابراتی نصب می گردد.

  • – مشخصات ميله ساده :

     الف – اين صاعقه گير بايد مطابق بااستانداردهای IEC61024 ،BS6651 باشد.

ب – بدست آوردن زاويه حفاظت براساس کلاس حفاظتی

نکته 1-ازآنجا که اکثر سايت های مخابراتی درمناطق کوهستانی و مرتفع قراردارد

ونيزوجود تجهيزات مخابراتی حساس ، کلاس حفاظتی انتخابی ، کلاس يک است.

ج- تنها برای حفاظت  دکل های مخابراتی تاارتفاع 20 متر می توان از ميله ساده

استفاده نمود که دراين حالت زاويه حفاظت برابر 25 درجه خواهد شد.

د -جنس وضخامت ميله برابر است با :

1- مس با سطح مقطع 35mm2

2-آلومينيوم با سطح مقطع 70mm2

3- آهن با سطح مقطع 50mm2

 

 

انتخاب جنس ميله به شرایط محيطی پروژه بستگی داشته و بايد دارای مقاومت

لازم دربرابر خوردگی وزنگ زدگی باشد که بهترين آن استفاده از استینلس استیل است.

دريک ايستگاه مخابراتی اگر حفاظت دکل به تنهايی مدنظر باشد با گذاشتن يک

ميله ساده می توان آن را حفاظت نمود اما ارآنجايی که برروی دکل مخابراتی

انواع آنتن وديش درفواصل مختلف  نصب می گردند و نيز معمولا ارتفاع دکل ها بالای 20 متر می باشد

و درکلاس حفاظتی يک با محدوديت زاويه α روبرو هستيم امکان اصابت ازجوانب برروی دکل وتجهيزات

وجودخواهد  داشت لذا استفاده ازميله ساده به تنهايی کفايت نخواهدکرد.