تجهیزات ارت

تجهیزات ارت
تجهیزات ارت

 

ارت – ارتینگ – سیستم ارت – سیستم ارتینگ سیستم

زمین حفاظتی جزء مدار الکتریکی نبوده و تنها تحت شرایط خطا،

از آن جریان عبور خواهد نمود. در صورتی‌که سیستم زمین الکتریکی

بخشی از مدار الکتریکی بوده و این احتمال وجود دارد که

در شرایط کار عادی تجهیزات نیز حامل جریان الکتریکی باشد.

در پروژه‌هاي ساختماني و صنعتي، طراحی و اجرای سیستم زمین

حفاظتی مناسب به لحاظ تأمین ایمنی افراد، تجهیزات

و تخلیه جریان‌های صاعقه از اهمیت بسزایی برخوردار است.

 2-3- سیستم زمین حفاظتی

چنانچه پیش از این گفته شد، از سیستم زمین حفاظتی

جهت تخلیه جریان‌های اتصال کوتاه، جریان‌های صاعقه،

ایمنی افراد و همچنین ایمنی تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی

استفاده می‌شود بطوریکه از حدود کاری تجهیزات فراتر نرفته

و باعث تداوم عملکرد تجهیزات گردد و همچنین ایمنی

افراد را در برابر شوک الکتریکی تضمین نماید.

بنابراین هدف تنها ایجاد الکترود زمین با مقاومت پایین نمی‌باشد،

بلکه می‌بایست طراحی سیستم زمین به گونه‌ای انجام شود،

که علاوه بر مقاومت الکتریکی پایین، دارای ولتاژهای گام و

تماس پایینی بوده و توزیع الکتریکی مناسبی را جهت تخلیه

جریان ایجاد نماید. جهت رسیدن به این هدف، بحث هم بندی

و هم پتانسیل سازی و همچنین آرایش و ساختار الکترود

زمین حائز اهمیت بوده و می‌بایست مورد بررسی قرار گیرد.

برای شروع طراحی مطابق با استاندارد نیاز به دانستن

اطلاعاتی در خصوص زمین منطقه و جنس خاک می‌باشد

که این اطلاعات تأثیر زیادی در انتخاب نوع و شکل الکترود و نحوه اجرای آن خواهد داشت.