دیجیتال مارکتینگ

دیجیتال مارکتینگ – digital marketing در مقایسه با روشهای تبلیغات سنتی مانند چاپ ، بیلبوردها و تلویزیون ، بازاریابی دیجیتال در درجه اول مبتنی بر داده است. امروزه بسیاری از سیستم عامل های تبلیغاتی محبوب دیجیتال دسترسی به گزارش های کمپین را برای تجزیه و تحلیل داده های جامع فراهم می کنند.

 

رشته ها و زیر مجموعه های بازاریابی دیجیتال شامل موارد زیر است:

 

بازاریابی محتوا

بهینه سازی موتور جستجو

بازاریابی از طریق رسانه های اجتماعی

اتوماسیون بازاریابی

بازاریابی ایمیلی

تبلیغات دیجیتال

تجزیه و تحلیل بازاریابی دیجیتال

بازاریابی موبایل

بهینه سازی نرخ تبدیل

بازاریابی وابسته